Nieuwe workshop ‘Agressie in de praktijk’

Uit overtuiging dat een groot deel van bijtincidenten door honden voorkomen kan worden als je maar vroeg in de ontwikkeling van de hond de signalen van agressie herkent en op een adequate manier de hond opvoedt, start Hondenplusagressie met de workshop ‘Agressie in de praktijk’, speciaal voor dierenartsen en paraveterinairen. In een workshop van vier uur leert de cursist pré-signalen van agressie bij een hond herkennen, waardoor hij of zij de eigenaar kan adviseren om erger te voorkomen.

Nieuwe workshop voor dierenartsen en paraveterinairen

Wij zijn gespecialiseerd in het herkennen van en omgaan met agressie bij een hond en ontwikkelden hiervoor speciale coaching- en trainingsprogramma’s. Met onze nieuwe workshop ‘Agressie in de praktijk’ richten we ons speciaal op dierenartsen en paraveterinairen. Zij komen al heel vroeg met een pup in aanraking en het is zo jammer dat pré-signalen van agressie vaak niet tijdig worden opgemerkt, waardoor dit ongewenste gedrag de kans krijgt zich verder te ontwikkelen. In de workshop leert de dierenarts de signalen bij een hond vanaf binnenkomst behandelkamer te interpreteren, de interactie tussen hond en baasje te lezen en hoe hij/zij het gedrag positief kan beïnvloeden.

Hierdoor zal onderzoek en de behandeling gemakkelijker verlopen, maar nog belangrijker is dat de dierenarts in een vroeg stadium de eigenaar kan adviseren om hulp van een coach of trainer in te roepen.

Agressie in de dierenartspraktijk

Een voorbeeld van een signaal van agressie: bevriezen. Als een hond ‘bevriest’ is dat een belangrijk signaal dat hij zich niet op zijn gemak voelt en op zijn hoede is. Een aanval is dan zeker een risico. Wat je dan moet doen is uit de zone van het dier stappen, letterlijk afstand nemen. Als je als dierenarts de tijd neemt om eerst te werken aan het contact met het dier en het baasje inschakelt als je ziet dat dat een positieve invloed heeft op de hond, dan win je die tijd echt terug in het resultaat van het consult. Dit is maar een voorbeeld. Natuurlijk weten dierenartsen al heel veel van de communicatie met dieren, maar je ziet ook grote verschillen. In de workshop kun je van elkaar leren en ik garandeer dat onze tips en adviezen ertoe bijdragen dat je als dierenarts gemakkelijker kunt werken met moeilijkere honden.

Workshop medewerkers buitendiensten

De workshop ‘Agressie in de praktijk’ geven wij al acht jaar, maar tot nu toe speciaal voor beroepsmensen werkzaam in buitendiensten. Talloze meteropnemers, postbezorgers en installateurs hebben leren omgaan met agressieve honden die zij tegenkomen in hun dagelijkse werk. We waren geschokt over het aantal bijtincidenten wat deze mensen meemaken. Eén op de 20/25 medewerkers wordt gebeten en soms is zelfs ziekenhuisopname noodzakelijk. Logisch dat deze buitendienstmedewerkers angst voor honden ontwikkelen, zelf de verkeerde signalen uitzenden en de signalen van een hond niet goed interpreteren. Wij leren de cursisten hoe ze een situatie kunnen inschatten – wel/niet het erf opgaan- en hoe ze in een confrontatie met een hond de juiste interventie kunnen toepassen. Dat de workshop leerzaam is en bijtincidenten helpt te voorkomen horen we terug in de evaluatie: de cursisten geven aan dat ze met het geleerde situaties met honden beter kunnen inschatten en dat ze zich veiliger voelen op straat.
Een mooi voorbeeld is de workshop die wij aan medewerkers van Liander gaven.

Bijtincidenten voorkomen

Het voorkomen dat een hond zich ontwikkelt tot een agressieve hond doordat de pre-signalen in een vroeg stadium worden herkend door de dierenarts is het hoofddoel van de nieuwe workshop ‘Agressie in de praktijk’. Het komt helaas te vaak voor dat er te laat of verkeerd wordt ingegrepen en zijn wij van Hondenplusagressie de zoveelste gedragsdeskundige die intervenieert in de relatie baas en hond. Hoe later agressie bij een hond herkend wordt, hoe lastiger het is om het gedrag om te buigen. Soms moet je benoemen dat de combinatie van deze hond bij deze baas geen goede mix is – ieder mens en ieder dier is immers uniek – of moet je concluderen dat er al teveel mis is gegaan bij de hond.

Het aantal bijtincidenten in Nederland is schrikbarend hoog: jaarlijks worden er zo’n 150.000 mensen door een hond gebeten. Volgens de cijfers van Raad van Beheer op Kynologisch gebied is gemiddeld ruim dertig procent van deze bijtincidenten zo ernstig dat er een dokter aan te pas moet komen. Kinderen zijn vaker het slachtoffer dan volwassenen, omdat zij vaak de hondentaal niet begrijpen en daardoor signalen van de hond missen. Er zijn dierenartsen die wekelijks met de vraag worden geconfronteerd wat te doen nu de hond niet meer te handhaven is in de thuissituatie. Deze dieren belanden vaak in een asiel of nog erger worden geëuthaniseerd. Een groot verdriet voor alle betrokkenen. Met onze workshop willen we bereiken dat dierenartsen door de herkenning van de signalen eerder en adequater kunnen ingrijpen in de ontwikkeling van agressie bij de hond, waardoor bijtincidenten vaker voorkomen kunnen worden.

De laatste jaren zie je een verschuiving in de keuze van mensen voor een type hond. In fokprogramma’s overheerst de aandacht voor uiterlijke kenmerken en de fysieke gezondheid van een hond en is helaas de aandacht voor genetische aanleg van sociaal emotioneel gedrag een ondergeschoven kindje. Met als gevolg dat je prachtige, maar onbenaderbare, honden krijgt. Hondenplusagressie is de enige gedragstherapiepraktijk in Nederland die bij honden de gedragstest als uitgangspunt neemt voor de training. Hiermee kun je het risico op de ontwikkeling van agressief gedrag voorspellen en daarop anticiperen.

Natuurlijke sedatie

Om agressie bij honden in te dammen schrijven dierenartsen wel eens Ritalin voor. Dit middel staat de laatste tijd bij humaan gebruik in een kwaad daglicht omdat onderzoek wijst op negatieve neveneffecten bij langdurig gebruik. Wij hebben voorheen ook vaak voor Ritalin gekozen, maar gebruiken nu middelen die met natuurlijke grondstoffen het gedrag positief beïnvloeden. Zo merken wij dat sinds het gebruik van PUUR Tranquil / Rust en Phytonics Strezz van NML Health, er bij honden met een agressieve aanleg letterlijk meer ruimte in de kop is. Op deze manier kunnen wij in een training veel meer met de hond bereiken en daar zijn we uiteraard erg blij mee.