Na training hadden wij veel plezier van Rubia en Luka

In 2012 hebben wij onze twee honden Rubia (links) en Luka (rechts) gelijktijdig opgehaald uit een dierenpension. Rubia was circa twee jaar oud en Luka was nog een pup van ruim een half jaar. Beide honden waren op professionele wijze gescreend door Hermien van Hondenplusagressie.

De honden komen van oorsprong (en ook samen) uit Spanje. Rubia was na haar komst in Nederland al een keer geplaatst, maar kwam weer terug omdat hij te enthousiast reageerde op de ganzen. Vooral wat betreft Luka was het goed dat zij beoordeeld was door Hermien.

Wij kregen een duidelijk advies mee om Luka meer dan een standaard opvoeding te geven, gezien haar aanleg en karakter.

Onze jongste dochter (inmiddels student Diergeneeskunde) heeft Luka het eerste half jaar wekelijks met Hermien getraind. Bij Rubia was dit niet nodig, die ging van meet af aan op rustige wijze geheel en al haar eigen gang als boerderijhond. Zij genoot van de ruimte die zij kreeg en is zich héél langzaam maar gestaag aan ons gaan hechten.

In 2015 kreeg Rubia een maagtorsie waaraan we haar succesvol hebben laten opereren in het Dierenziekenhuis in Drachten (een zeer aanbevelenswaardig dierencentrum waar we uiterst professioneel en klantvriendelijk zijn behandeld). Helaas is Rubia in 2016 alsnog aan een nieuwe maagtorsie overleden.

Inmiddels genieten wij nu alweer bijna vijf jaar van Luka die zich ontplooid heeft als een lieve, aanhankelijke en gehoorzame hond en zich goed aanpast aan de rust van haar roedel! Ze is waaks wanneer er ‘vreemden’ komen, maar ook dan laat zij zich goed tot rust brengen wanneer onze jongste dochter er is. Wij kunnen zoveel van haar genieten omdat we goed voorbereid waren op de ontwikkeling van haar ‘driften’. Wij hebben hiervoor vroegtijdige de kundige training van Hondenplusagressie doorlopen. Nog steeds brengen we Luka met plezier naar Hermien en Barry wanneer wij afwezig zijn of op vakantie gaan. Luka gaat daar graag heen en komt er ook altijd weer enthousiast vandaan.

Jacqueline en Maarten Spaander