Beau wil gewoon hard werken

Dankzij Hermien en Barry van Hondenplusagressie hebben wij Beau leren begrijpen. Onze manier van communiceren paste niet bij zijn behoefte en karakter en Hermien en Barry hebben ons ’the right direction’ geboden.

Via persoonlijke begeleiding kwamen we tot het inzicht dat niet Beau onzeker is maar wijzelf!
De signalen die wij onbedoeld aan hem hebben afgegeven maakte dat hij zijn eigen weg koos om te overleven.
Door heldere communicatie, duidelijkheid en structuur is het ons gelukt nu samen plezier en ontspanning te hebben. 

Zowel Beau als wij gaan nog heel veel leren in 2018

Het is fijn daarbij terug te kunnen vallen op het goede advies van Hermien en Barry wanneer we dat nodig hebben.

Eva