Gedragsbeoordeling

Analyse van het gedrag van uw hond

In 2011 heeft Hondenplusagressie een gedragstest ontwikkeld om het sociale gedrag van honden te analyseren. Met de test kunnen wij, altijd in overleg met u, u helpen de hond te trainen.

Tijdens het gehele traject is ons uitgangspunt: het beste voor de hond én u als baasje.

Als u uw hond wilt laten testen en trainen beginnen wij met een een gedegen intakegesprek waarna u, altijd in overleg met u, uw hond bij ons kunt brengen.  De hond kan ook, tegen een vergoeding, bij u thuis worden opgehaald. Wij gaan uw hond vier dagen observeren. Het sociale gedrag van de hond wordt de vierde dag getest door verschillende testers. Zo krijgen wij een goed beeld van de sociale status van de hond.

 

Aan de hand van de uitkomst van de gedragstest kunnen wij in overleg met u de hond trainen met als doel de hond weer in de vertrouwde thuissituatie op te nemen. De trainingen zijn bij ons in Boschoord, op locatie en bij u thuis. Tijdens het gehele traject is ons uitgangspunt: het beste voor de hond én u als baasje. U moet zich goed voelen bij de keuzes en bij de wijze van trainen. Voor het testen van de honden hanteren wij kleurcodes. Hieronder ziet u een toelichting. Heeft u hierover vragen, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Opbouw van de test

De opbouw van de test is gericht op het bepalen van de sociale interactie van uw hond. Vanuit een neutrale situatie laat een hond van nature sociaal of juist geen sociaal gedrag zien. Dit sociale gedrag ligt besloten in zijn genetisch pakketje.

 

Zodra de mate van sociale interactie in beeld is gebracht, kan vervolgens veel gerichter getraind worden. De hond krijgt immers zijn persoonlijke beschrijving en waar nodig trainingsadviezen mee. Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat de trainingen ná een gedegen analyse, echt veel beter gaan. Een win-win situatie dus!

 

De testen worden altijd bij iedere hond op dezelfde wijze uitgevoerd. Dan is het prachtig om te zien hoe verschillend honden zijn.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten voor de eerste 10 km, daarna € 0,29 per km.

Tarieven

  • Gedragsanalyse en therapie van 1,5 à 2 uur

    € 250,00*
  • Gedragsbeoordeling t.b.v. dierenarts

    € 175,00*

*Wij vragen een aanbetaling van € 75,00

Kleurcodes: hoe sociaal is de hond

Om de mate van sociale interactie te kunnen beschrijven is een viertal kleurlabels ontworpen: groen, geel, paars en grijs. De labels zeggen alleen iets over hoe sociaal de hond is, niet of hij gehoorzaam is of niet! Dat is iets wat, indien nodig, te trainen is.

Groen

De hond met een groen label kan in alle situaties worden geplaatst! Hij heeft zoveel sociale interactie dat hij, ondanks alle prikkels die hij ervaart, sociaal gedrag zal laten zien. Deze hond heeft totaal geen moeite zich aan te passen aan vreemde of onverwachte omstandigheden. Een gezin met kinderen is voor deze hond geen probleem.

Geel

Een hond met een geel label heeft meer duidelijkheid nodig dan de hond met groen label. Deze hond toont ook veel sociale interactie en zal geen uitschieters in gedrag laten zien. Het is een hond die normaal kan functioneren mits hij duidelijkheid krijgt . Dit is een hond die iets meer uitdaging geeft en geschikt is voor mensen die bijvoorbeeld eerder honden hebben gehad of die van nature veel overwicht hebben. Voor deze hond is over het algemeen een trainingsadvies voldoende. Wanneer een nieuwe eigenaar hier direct mee aan het werk gaat, heeft hij of zij een probleemloze hond!

Paars

De hond met een paars label is een hond met meer uitdaging! Bij deze hond is het van belang dat er vanaf dag één leiding wordt gegeven en dat de hond direct duidelijkheid krijgt. De beste oplossing voor deze hond is een (nieuwe) baas die ervaring heeft met honden en flink wat tijd wil investeren in trainen met de hond. De hond met een paars label kan op alle onderdelen die getest worden paars scoren of een paar uitschieters in paars vertonen. In het laatste geval kunnen alleen de paarse uitschieters extra onder controle gebracht worden. Als de hond op alle onderdelen in paars scoort, moet hij met strakke en consequente hand onder controle gebracht worden.

Grijs

De hond met een grijs label is een hond die zich letterlijk in een grijs gebied bevindt. Deze hond heeft heel veel sturing nodig en dan kan het heel goed gaan. Fouten kan de (nieuwe) baas zich eigenlijk niet permitteren bij de grijze hond. Training is bij alle grijze honden noodzakelijk.

Rood

De hond maakt geen contact of op een manier die niet sociaal is. De hond bevindt zich constant in de overlevingsmodus waardoor hij zich niet kan aanpassen. Hij vertoont geen geaccepteerd gedrag.

 

Als wij zien dat een hond gelukkiger wordt van werken, bestaat de mogelijkheid de hond hiervoor op te leiden. Hij kan dan worden ingezet als speur-,
hulp-, sport- of surveillancehond.

Uw hond laten analyseren of heeft u een vraag over gedrag?